visualisatie exterieur 


Het uitwerkingsniveau van een visualisatie kan verschillen al naar gelang het doel van de afbeelding. Een studie naar vorm of kleur hoeft nu eenmaal minder detail te bevatten dan een afbeelding voor bijvoorbeeld een verkoopbrochure of een bouwbord. Wat echter te allen tijde moet kloppen is de bouwkundige informatie die de afbeelding verwoordt. Alleen dan wordt een correct beeld verkregen van het te realiseren object. 

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal exterieurvisualisaties die de afgelopen tijd voor diverse opdrachtgevers zijn gemaakt.